Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "Medya ve İletişim Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • İki yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Sosyal Medya Yönetimi, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya Pazarlaması gibi) derslerle sosyal alanında ihtiyaç duyulan yetişmiş personel açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.
  • İstanbul Üniversitesi, öğrencilerinin salt akademik değil, profesyonel yetkinliklerinin de öğrenim sürecinde geliştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla sağlıklı bir Üniversite-Sektör ilişkisi kurulması yönünde yoğun bir çalışma içindedir, bu programda başarılı olacak öğrencilerimizin tümüne maddi ve manevi imkanları oldukça yüksek bir meslek kazandırmayı da hedeflemektedir.
  • Programdan mezun olan öğrenciler, neredeyse her sektörde bulunan iletişim ve medyayla ilgili bölümlerde çalışabileceklerdir. Öte yandan, bu programdan mezun olanların, üniversitelerin ilgili lisans bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile devamı söz konusudur.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.